Oedeemtherapie

Om het lymfesysteem aan te sporen het overtollige vocht af te voeren gebruikt de huid- en oedeemtherapeut een therapie die bestaat uit een aantal onderdelen, we noemen deze therapie: oedeemtherapie.