Overbeharing

Er zijn twee vormen van overbeharing:
hypertrichose en hirsutisme.